Aktuális projektjeink

20018. 09.23. Exhumáltuk a Svastits-Bogyay Sírkápolna alatti kriptát

Az exhumálásról még több kép és videó: 
https://elherdaltorokseg.blog.hu/2018/09/24/exhumaltuk_a_svastits-bogyay_kriptat

Svastits-Bogyay sírkápolna - Szentgáloskér

A fotók alapján eddig is tudtuk, hogy nagyon rossz a helyzet. Azt is tudtuk, hogy a kriptát folyamatosan feltörik és jelenleg is nyitva van, de erre a látványra mégsem voltunk felkészülve. Egy 500 fős kis településről van szó, ahol az alpolgármester személyesen hordja ki az ebédet az időseknek és a rászorulóknak. Akaratból, elszántságból nincs hiány, de segítségre van szükségük! Elsősorban anyagi, másodsorban szakmai segítségre, önkéntesekre, megosztásokra és minden másra is, ami csak a rekonstrukció megvalósításához szükséges lehet.

Egyesületünk hivatalos megállapodást kötött Szentgáloskér Önkormányzatával, hogy segítséget nyújtunk a rekonstrukcióhoz szükséges anyagi források megszerzéséhez, illetve szakmailag is segítjük a munkát.

Első és legfontosabb lépésnek tekintjük a kriptában lévő állapotok felszámolását. Szakértők bevonásával a maradványok összegyűjtését, szétválogatását és biztonságos módon való elhelyezését, illetve a kripta végleges lezárását.
A kápolnával kapcsolatban elkezdődtek a történeti kutatások, felvettük a kapcsolatot a leszármazottakkal is.
Ezzel egyidőben, ahogy a forrásaink engedik, szakértők bevonásával megkezdjük a kápolna jelenlegi állapotának felmérését, dokumentációját, majd a szekértői vélemények alapján megkezdjük a rekonstrukcióhoz szükséges tervek elkészítését a helyileg illetékes örökségvédelmi hatóságok részére.

A kápolna

Svastits Gábor építtette saját birtokán, majd később a Bogyay család is használta. A görögkereszt alaprajzú épület 1894-ben épült, erre utal a homlokzatán található évszám. 

A déli főhomlokzat bejárata előtt portikusz húzódik, amelynek járószintje tíz lépcsőfokkal megemelt. A lépcsőfeljárat mellvédje falazott. A portikusz két, tagolt lábazaton álló toszkán pillérrel alátámasztott, síkfedésű. 
A pilléreket összekötő teljes főpárkányzat körbefut az épület egészén.

 
 
 
 
 

Az architráv lépcsőzötten tagolt. A fríz néhol rozettadíszes, a főhomlokzat középmezejében a stilizált kannelurás oszlopokkal keretezett márványtábla felirata: MDCCCLXXXXIV. A kis oszlopokhoz csigavonaldísz kapcsolódik. A gerendázat konzoltagos, néhol négyszöghasábokkal gazdagított. Timpanonja szintén konzoltagos keretezésű, középmezeje profilozott keretezésű körablakkal áttört.

Az egyenes záródású bejárati ajtó záróköves, szemöldökgerendája guttás konzolokkal és fogrovattal díszített. Az ajtót szintén toszkán falpillérek keretezik. Felette tagolt keretezésű faltükör található. (Egykor díszített lehetett.)

 
 

A döntött síkú oldalhomlokzatok középrizalitja vertikálisan metsződik a falsíkba, amelyet toszkán falpillérek kereteznek. Az ugyancsak timpanonnal koronázott rizalitok egytengelyesek, a félkörívesen záródó ablakok szalagkerete stilizált kváderosztású. 
A középtérhez nem teljes szélességben, de azonos magasságban kapcsolódik az egyenes záródású, timpanonos oromzattal koronázott szentély. Oldalfalait egy-egy keskenyebb, félköríves ablak töri át, amelyek könyöklőpárkánya egykor konzoltagos volt.

 
 

A szentély végfalának félköríves ablaka befalazott, könyöklőmezője gazdagon díszített. Az ablak alatt volt az egykori (jelenleg befalazott) kriptalejáró.

 
 
 

A kápolnát 1895. szeptember 8-án szentelték fel, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére.  Miséket nem tartottak itt rendszeresen, csak akkor használták ilyen célra, ha a családot valamely magas rangú ember látogatta meg.
Az 1980-as években még nagyrészt épségben állt, eredeti festése, üvegablakainak egy része még látható volt.

16132_20140401_093932.jpg

Az épületet ekkor már nem használták, állaga folyamatosan romlott. A 2000-es évek elején emberi gondatlanság miatt tűz ütött ki az épületben, így kupolája teljesen leégett, festése nagymértékben sérült, illetve eltűnt. 

2007-ben került a műemlékileg védett épületek közé, jelenleg üresen áll, elhanyagolt állapotú.
A kápolnához régen allé vezetett, amelynek fái még most is megvannak, de környezetük rendezésre szorul. Az épületet is benőtte a bozót.
A kápolna nagy része egy tűzeset miatt kiégett, így állaga jelentősen károsodott. A bejárathoz vezető lépcsőtagok töredezettek, hiányosak. Az előcsarnok fedélszéke hiányos. A bejárat feletti, évszámmal ellátott márványtábla rossz állapotú. A timpanonok szintén töredezettek, a fríz rozettadíszei, a gerendázat fogrovata néhol megmaradt.
A kápolna homlokzata egykor vízszintesen vonalazott volt, ez ma már csak a bejárati ajtó körül látható. A téglafalazás több helyen hiányos, sérült. Az egykori kupolája hiányzik, boltozata szintén hiányos. Az ablakok üvegezése nincs meg, keretezésük, architekturális részleteik, díszítő tagozataik töredékesek.
A belső járószintet feltörték, elhordták, a kőburkolat csak néhol maradt meg. Az oltár felépítménye hiányzik, alépítménye hiányos. A fali sírtáblák közül az egyik hiányzik. A templom egykori festéséből csak a szentély festése maradt meg. 
A kripta elhanyagolt állapotú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önkéntesnek jelentkeznél? Csatlakoznál az EME tagjaihoz?
Küldd el nekünk felajánlásodat vagy tagfelvételi kérelmedet a titkarsag@elherdalt.hu e-mail címre!

Ha elkötelezett vagy a magyarországi örökségvédelem iránt és segítenéd a munkánkat,, de nincs időd gyakorlatban is részt venni a projektjeinkben, úgy pártfogóként, anyagi támogatást is nyújthatsz számunkra.

Adományaitokat a következő számlaszámon küldhetitek el részünkre:

Elherdált Műemlékekért Egyesület (EME)


Facebook